Rekisteriselosteet

Internetin varausjärjestelmän käyttäjien rekisteriä koskeva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

Markkinointiyksikkö / A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki, puh. 075 323 2000

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella A-Katsastus Oy:n ja sen Internet-palveluiden käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on palveluun antanut. Lisäksi rekisteriin tulee tiedot asiakastapahtumista.

Tietolähteet

Henkilön perustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. He antavat ne käyttäessään A-Katsastus Oy:n internetpalvelua. Asiakastapahtumatiedoista jää linkki henkilötietoihin.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaiden maksutapahtumista luovutetaan tietoja vain A-Katsastus Oy:n taloushallinnon järjestelmään. Rekisteröityjen perustietoja käytetään A-Katsastus Oy:n omaan markkinointiin. Tiedot luovutetaan tiedostonsiirtona.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee A-Katsastus Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Heidän käyttöoikeutensa on henkilökohtainen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi. Asiakastapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Asiakasrekisteriin tietonsa luovuttaneita koskeva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

A-Katsastus Oy/Markkinointiyksikkö, PL 200, 00381 Helsinki, puh. 075 323 2000.

A-Katsastuksen Oy:n ja Yksityiset K-asemat Oy:n yhteistä asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä A-Katsastus Oy:n kotisivulla www.a-katsastus.fi. Rekisteriseloste on saatavilla myös jokaiselta A-Katsastus Oy:n tai Yksityiset K-asemat Oy:n asemalta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella A-Katsastus Oy:n ja Yksityiset K-asemat Oy:n sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on palveluun antanut. Lisäksi rekisteriin tulee tiedot asiakastapahtumista.

Tietolähteet

Henkilön ja ajoneuvon perustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. He antavat ne joko paperilomakkeella tai sähköisesti täytettävään tietolomakkeeseen asioidessaan A-Katsastus Oy:n tai Yksityiset K-asemat Oy:n katsastusasemilla, A-Katsastus Oy:n valtakunnallisen asiakaspalvelun kautta tai sähköisesti Internetin välityksellä. Asiakastapahtumatiedoista jää linkki henkilötietoihin.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaiden maksutapahtumista luovutetaan tarvittaessa tietoja vain A-Katsastus Oy:n taloushallinnon järjestelmään. Rekisteröityjen perustietoja käytetään A-Katsastus Oy:n ja Yksityiset K-asemat Oy:n omaan markkinointiin ja tiedottamiseen. Tiedot luovutetaan tiedostonsiirtona.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee A-Katsastus Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Heidän käyttöoikeutensa on henkilökohtainen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaanamme olet oikeutettu tarkastamaan sinua koskevat asiakasrekisterissämme olevat tiedot. Halutessasi käyttää tarkastusoikeuttasi, lähetä allekirjoittamasi tarkastuspyyntö osoitteeseen A-Katsastus Oy/Markkinointiyksikkö, PL 200, 00381 Helsinki. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää A-Katsastus Oy:lle tai Yksityiset K-asemat Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi. Asiakas-tapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

 

Matkamittarilukemarekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

Asiakaspalvelu/A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki, puh. 075 323 2000.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään A-Katsastus-konsernin katsastusasemilla katsastettavien autojen matkamittarilukemien tallentamiseen ja säilyttämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan auton rekisteritunnus, merkki, malli, väri ja katsastuksen yhteydessä todettu matkamittarilukema.

Tietolähteet

Auton edellä mainitut perustiedot saadaan rekisteritunnuksen perusteella Trafin Ajoneuvorekisteristä. Matkamittarilukema todetaan auton matkamittarista.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja luovutetaan yksittäisluovutuksena maksua vastaan niille, jotka tietoja pyytävät. Massaluovutuksena tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään sekä muille tahoille, mikäli A-Katsastus Oy katsoo luovutuksen olevan aiheellista.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Auton omistaja voi tarkastaa autoa koskevat tiedot omalta omistusajaltaan pyytämällä sitä henkilökohtaisesti A-Katsastus-konserniin kuuluvalla katsastusasemalla. Pyynnöstä täytyy ilmetä auton rekisteritunnus, pyynnön esittäjän nimi sekä se, milloin auto on tullut hänen omistukseensa ja milloin omistus on päättynyt. Tarkastusoikeutta käyttävän on todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee A-Katsastus Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia asiattomia yhteydenottoja vastaan.

Tietojen säilytysaika

Tietoja ei ole suunniteltu poistettavaksi.