Besiktningslagstiftningen ändrar 2018

Nyttiga förändringar i besiktningspraxis

Lagändringen som steg i kraft våren 2018 (20.5.) underlättar kombineringen av servande och besiktning avbilen. Du kan nu hämta bilen för besiktning när som helst och "körtiden" definieras på basen av senaste besiktning. Innan lagändringen kunde man endast besikta i samband med servandet, ifall fordonets fyra månader långa "besiktningsfönster" (sex mån. för tunga fordon) var öppet. I och med den nya lagen slopades alltså modellen med "besiktningsfönster".

Förändringen gör nytta i handeln med begagnade bilar

Eftersom den fasta besiktningsperioden togs bort, så kan man nu låta besikta bilen innan försäljning oberoende av bilens ibruktagninsdatum. Förändringen möjliggjorde även att man kan kombinera besiktningen med en för bilaffär gjord Autotohtori-granskning. Beroende på bilens ålder, så kan man få t.o.m. två års körtid när man låter besikta bilen innan försäljningen. Naturligt är även att kunder vid köp av en bil uppskattar att en besiktning precis gjorts. 
Läs mer: www.autotohtori.fi (på finska)

Besiktningsintervallen ändrade också

I samband med lagändringen förändrades även besiktningsintervallerna. Du kan enkelt ta reda på sista besiktningsdatum via Trafis nättjänst eller från ditt fordonsregistreringsintyg, ifall du ännu fått ett sådant.

I besiktningen bör efter lagändringen tas i beaktande, att fordon som tagits ibruk innan 20.5.2018 besiktas första gången enligt gamla lagen fram till dess sista besiktningsdatum. När en besiktning gjorts efter 20.5.2018, så följs den nya lagen för fordonet i fråga. Person- och paketbilars första besiktning utförs senast den dagen, då det gått fyra år sedan ibruktagningsdagen (tidigare tre år).

Efter detta besiktas bilen med två års mellanrum tills dess, att det gått tio år sedan ibruktagningsdagen. Fordon som är tio år eller äldre besiktas även i fortsättningen med ett års mellanrum. Inga ändringar sker heller i fråga om besiktning av tunga fordon.

Denna lite krångligt formulerade övergångsregel låter sig förstås bättre genom några exempel:

Exempel 1.
Personbil, som tagits ibruk 30.4.2013 =>besiktning utfördes 30.4.2018 (då den nya förordningen inte ännu var i kraft). Följande besiktning bör göras enligt gammal lagstiftning, dvs. besiktas senast 30.4.2019. Därpå följande besiktning går sedan enligt nya lagen och bör då göras senast den dag då två år gått från föregående besiktning.

Exempel 2.
Personbil, som tagits ibruk 20.5.2013 => besiktning utförd 20.5.2018 (då nya lagen är ikraft). Följande besiktning går enligt ny lag och kan utföras fram till 20.5.2020.

Exempel 3.
Personbil, som tagits ibruk 1.1.2018 => första besiktning engligt gamla regler dvs. fram till 1.1.2021 och följande senast två år efter första besiktningen.

Exempel 4. 
Personbil, som tagits ibruk 20.5.2018 => första besiktning senast 20.5.2022 och därpå följande senast två år från föregående besiktning.