Vi rekommenderar att alla som besöker A-Katsastus betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under sitt besök.

Fordonets registerskyltar

Ifall ditt fordons registerskylt har försvunnit eller skadats kan du beställa en ny skylt på de tjänsteställen som sköter registreringar.  Den skriftliga redogörelsen, som görs vid försvinnande eller förstörelse av skylt, bör skötas av en ägare eller innehavare som står i fordonsregistret för ifrågavarande fordon. Blanketter finns att få på våra tjänsteställen. Fordonets ägare eller innehavare bör fylla i och underteckna ifrågavarande blankett. Registerskylten eller –skyltarna betalas vid beställningen. 

Den nya registerskylten eller –skyltarna finns att avhämta från det tjänsteställe där beställningen gjordes. Tjänstestället meddelar när skylten kan avhämtas antingen genom att ringa, via textmeddelande eller e-post. Vid beställningen kommer man överens om vilken kanal som används.

Läs mer om beställning av registerskylten och möjliga bilagor på Traficoms sidor (Allmänt om registreringsskyltar)