Vi rekommenderar att alla som besöker A-Katsastus betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under körprovet och vid behov också i kundutrymmena om det uppstår trängsel. Vi ber er också hålla ett lämpligt skyddsavstånd. Tack för samarbetet!

Granskningspunkter

Heltäckande Autotohtori-konditionsgranskning granskar mer än 100 detaljer om bilen

Autotohtori-konditionsgranskningen använder en 3-skalig bedömning:

 • 1 = i skick
 • 2 = i nöjaktigt skick
 • 3 = i behov av reparation

Kontrollen omfattar en provkörning. Bilen, som kontrolleras, jämförs med en bil av samma märke, modell och årsmodell i normalt skick och med normalt slitage.

I konditionsgranskningens protokoll utskrivs alla granskade punkter samt en bedömning av deras skick inklusive felbeskrivningar. Om du så önskar får du även protokollet per e-post.

Autotohtori-specialisten ger utöver protokollet alltid även muntlig feedback om bilens skick och reparationsbehov. Om du vill kan du även vara med under hela Autotohtori-konditionsgranskningen. På så vis kan du samtala med Autotohtori-specialisten om din bils skick.

Granskningspunkter

Identifiering av bilen och dess dokument

Man säkerställer sig om att fordonet verkligen är det, som det antas vara.

 • Tillverkningsnumrets ursprung utreds genom att det jämförs med numret i registerutdraget.
 • Man säkerställer att bilen till alla delar motsvarar uppgifterna i registerboken, och att alla nödvändiga dokument finns.

Motor och dess hjälpanordningar

Man fäster uppmärksamhet vid aspekter som påverkar funktionen, t.ex. hur motorn går igång och låter.

 • Laddningsspänningen och kylarvätskans köldtålighet mäts.
 • Oljeläckage, vätskeläckage i kyl- och värmesystemet samt bränsleläckage kontrolleras.
 • Luftkonditioneringssystemets kompressor kontrolleras.
 • Man lyssnar på motorn och tar reda på hur den fungerar genom en provkörning.

Miljöutsläpp

Man mäter om bilen orsakar utsläpp som strider mot bestämmelserna.

 • Avgasutsläppen från bensin- och dieselmotorer mäts och utsläppsövervakningssystemet (OBD) för bensinmotorer testas.
 • Olje-, vätske- och bränsleläckage kontrolleras.

Bromssystem

Man kontrollerar om bilens färd- och parkeringsbromssystem är säkra.

 • Bromssystemet provbelastas och man mäter bromskrafterna med en bromsdynamometer.
 • Bromssystemets delar, till exempel bromsbeläggen och -skivorna samt bromsrören och -slangarna, kontrolleras.
 • För att kontrollera vattenhalten i bromsvätskan, mäter man dess kokpunkt.
 • Vätskeläckage i bromssystemet kontrolleras.

Transmission

Man kontrollerar att kraftöverföringen är i skick.

 • Under en provkörning kontrollerar man skicket och funktionsdugligheten i växellådan, slutväxeln, kopplingen samt driv- och kardanaxlarna.
 • Oljeläckage i transmissionen granskas.

Axlar, hjul och fjädring

Man kontrollerar axlarnas, hjulens och fjädringens funktion och skick.

 • Fram- och bakaxelns samt fjädringens skick kontrolleras med en provkörning.
 • Stötdämparnas skick bedöms dessutom med testapparatur.
 • Däckens mönsterdjup mäts och fälgarna granskas.

Styrinrättning

Man kontrollerar styrinrättningens funktion och skick.

 • Styrväxel, styrservo, styrstag och -leder samt skyddsgummin kontrolleras.
 • Vätskeläckage i styrsystemet kontrolleras.

Chassi och karosskonstruktion

Man kontrollerar chassiet och karosskonstruktionen.

 • Chassiet och karossen samt chassiets skydd bedöms.
 • Eventuella rost- och kollisionsskador på karossen och chassiet, avgasröret samt katalysatorns mekaniska skick granskas.
 • Dörrarnas och luckornas lås och gångjärn, bränsletanken och bränslerören kontrolleras.
 • Bränsleläckage kontrolleras.

Strålkastare och elektrisk utrustning

Man kontrollerar strålkastarna och den elektriska utrustningen.

 • Strålkastarnas funktion, deras inställning samt överensstämmelse med bestämmelserna kontrolleras, och reflektorernas samt glasytornas skick granskas.
 • Batteriet och batterikablarnas fästen samt signalhornet kontrolleras.

Köregenskaper, manövreringsutrustning och interiör

Man kontrollerar bilens köregenskaper, hur manövreringsutrustningen fungerar och i vilket skick interiören är.

 • Under en provkörning bedöms bilens köregenskaper och skicket hos kopplingen, växellådan, slutväxeln, samt driv- och kardanaxlarna.
 • Värme-, luftkonditionerings- och defrostersystemet samt rengöringsutrustningen för vindrutan kontrolleras.
 • Vindrutans och de övriga fönstrens samt speglarnas skick bedöms.
 • Manövreringsutrustning, märkljus och givare samt instrumentpanelen kontrolleras.

Övrig utrustning

Man kontrollerar även övrig utrustning som påverkar bilens säkerhet och funktion.

 • Bland annat bilbältenas, säkerhetsutrustningens (i tillämpliga delar), ratt- eller växellåsets och varningstriangelns skick kontrolleras. Dessutom kontrolleras dragkroken, dess fäste och att den överensstämmer med bestämmelserna.

Boka tid hos Autotohtori

Boka tid hos Autotohtori via Internet eller genom att kontakta vår kundtjänst, tfn 075 323 9292. Du kan också komma till Autotohtori utan tidsbeställning.

Tidsbeställning på registreringsnumret
Var finns närmaste betjäningsställe?