Vi rekommenderar att alla som besöker A-Katsastus betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under körprovet och vid behov också i kundutrymmena om det uppstår trängsel. Vi ber er också hålla ett lämpligt skyddsavstånd. Tack för samarbetet!

Vill du nå besiktningskunderna?


På besiktningsstationernas infotavlor når din 
reklam alla besiktningsstationens kunder.

Levande reklam på besiktningsstationerna

Vill du få kontakt med dem som besiktar bilar är A-Katsastus –koncernens elektroniska infotavlor något för dig. Med hjälp av infotavlorna kan du inverka på såväl besiktnings- som  registrerings- och körkortskundernas köpbeteende och närvara när de tar beslut angående sina fordon. Genom att synas i en pålitlig och relevant medial omgivning säkerställer du att de medel du använt på att marknadsföra dina tjänster eller produkter även i andra kanaler betalar sig tillbaka. Infotavlorna finns på över 140 stationer runt om i landet. På årsnivå når du via oss ca 4 miljoner kunder.

Säkerställ din tjänsts eller produkts framgång med hjälp av A-Katsastus-koncernens infotavlor!

  • Du når på ett effektivt sätt 100 000 besiktningskunder på den rätta tidpunkten, både innan och efter köpbeslutet. Dessutom når du 60 000 körkortskunder och 50 000 försäkrings- och registreringskunder samt 15 000 andra kunder per månad.
  • Du når just den del av befolkningen som kör bil och är intresserad av bilar i olika former!
  • Kunden väntar i medeltal 20 min i lugn och ro i vänterummet. Där finns inga onödiga distraktionsmoment, så det material som visas på infotavlorna får kundens fulla fokus.
  • Du kan locka kunden och väcka intresse för din produkt, försnabba köpbeslutet, öka användningsgraden av din produkt, bygga kundlojalitet och skaffa nya kunder.
  • Infotavlan fungerar aktiverande både för kunden och besiktningsstationens personal, och är på så vis ett effektivt sätt att få fram sin produkt.
  • • A-Katsastus är välkänd, kunnig och pålitlig som omgivning. Finländare upplever besiktningsstationer som pålitliga källor för information om bilar och bilism. (Otantatutkimus 2/2015)

Prislista och krav på materialet - Mediakortet på finska (pdf)