Vill du nå besiktningskunderna?


På besiktningsstationernas infotavlor når din 
reklam alla besiktningsstationens kunder.

Levande reklam på besiktningsstationerna

Vill du få kontakt med dem som besiktar bilar är A-Katsastus –koncernens elektroniska infotavlor något för dig. Med hjälp av infotavlorna kan du inverka på såväl besiktnings- som  registrerings- och körkortskundernas köpbeteende och närvara när de tar beslut angående sina fordon. Genom att synas i en pålitlig och relevant medial omgivning säkerställer du att de medel du använt på att marknadsföra dina tjänster eller produkter även i andra kanaler betalar sig tillbaka. Infotavlorna finns på över 140 stationer runt om i landet. På årsnivå når du via oss ca 4 miljoner kunder.

Säkerställ din tjänsts eller produkts framgång med hjälp av A-Katsastus-koncernens infotavlor!

  • Du når på ett effektivt sätt 100 000 besiktningskunder på den rätta tidpunkten, både innan och efter köpbeslutet. Dessutom når du 60 000 körkortskunder och 50 000 försäkrings- och registreringskunder samt 15 000 andra kunder per månad.
  • Du når just den del av befolkningen som kör bil och är intresserad av bilar i olika former!
  • Kunden väntar i medeltal 20 min i lugn och ro i vänterummet. Där finns inga onödiga distraktionsmoment, så det material som visas på infotavlorna får kundens fulla fokus.
  • Du kan locka kunden och väcka intresse för din produkt, försnabba köpbeslutet, öka användningsgraden av din produkt, bygga kundlojalitet och skaffa nya kunder.
  • Infotavlan fungerar aktiverande både för kunden och besiktningsstationens personal, och är på så vis ett effektivt sätt att få fram sin produkt.
  • • A-Katsastus är välkänd, kunnig och pålitlig som omgivning. Finländare upplever besiktningsstationer som pålitliga källor för information om bilar och bilism. (Otantatutkimus 2/2015)

Prislista och krav på materialet - Mediakortet på finska (pdf)