Vet vad du köper. Känn det du säljer.

A-Katsastus konditionsgranskning Autotohtori är en grundlig utvärdering av skicket på en bil som görs av en expert. Både köparen och säljaren av en bil kan lita på en opartisk expert. Boka tid till Autotohtori på tidsbokningen för besiktningstjänster.

Boka tid till Autotohtori
En Autotohtori från A-Katsastus granskar en bil.

Granskningspunkter för Autotohtori

Alla granskningspunkter bedöms på skalan:

i skick
i nöjaktigt skick
i behov av reparation

Detaljerna dokumenteras i Autotohtori-protokollet, som du får med dig direkt efter granskningen eller per e-post. Du kan diskutera din bils nuvarande tillstånd och framtiden för den med vår opartiska expert. På samma gång får du får de bästa råden och tipsen för just din bil.

Åtgärder
Om du vill får du följa med den opartiska experten då hen utför granskningen på din bil och gå igenom bilens olika granskningsmoment.

Specificering av fordonet
Under kontrollen säkerställs att fordonet verkligen är det som det antas vara. Tillverkningsnumrets autencitet utreds genom att det jämförs med numret som finns i registerutdraget. Man säkerställer att bilen till alla delar motsvarar uppgifterna i registerboken och att alla nödvändiga dokument finns tillhanda.

Motor
Man fäster uppmärksamhet vid aspekter som påverkar funktionen, till exempel hur motorn startar och går. Man mäter laddningsspänningen och kylarvätskans frostbeständighet. Oljeläckage, vätskeläckage i kyl- och värmesystemet samt bränsleläckage kontrolleras. Luftkonditioneringssystemets kompressor kontrolleras. Man lyssnar på motorn och tar reda på hur den fungerar genom en provtur.

Miljöutsläpp
Vid granskningen tar man reda på om bilen orsakar olägenheter för miljön som strider mot föreskrifterna. Avgasutsläppen från bensin- och dieselmotorer mäts och utsläppsövervakningssystemet (OBD) för bensinmotorer testas. Olje-, vätske- och bränsleläckage kontrolleras.

Bromssystem
Man kontrollerar om bilens färd- och parkeringsbromssystem är säkra. Bromssystemet provbelastas och man mäter bromskrafterna med en bromsdynamometer. Bromssystemets delar, t.ex. bromsbackarna och -skivorna samt bromsrören och -slangarna kontrolleras. För att kontrollera vattenhalten i bromsvätskan mäter man kokpunkten hos bromsvätskan. Vätskeläckage i bromssystemet kontrolleras.

Transmission
Man kontrollerar att transmissionen är i skick. Under en provtur kontrollerar man skicket på och funktionen hos växellådan, slutväxeln, kopplingen samt driv- och kardanaxlarna. Oljeläckage i transmissionen granskas.

Axlar, hjul och fjädring
Axlarnas, hjulens och fjädringens funktion och skick kontrolleras. Skicket på fram- och bakaxeln samt fjädringen kontrolleras med en provkörning. Stötdämparnas skick bedöms dessutom med testapparatur. Däckens mönsterdjup mäts och skicket på fälgarna granskas.

Styrinrättning
Styrinrättningens funktion och skick kontrolleras. Styrväxel, styrservo, styrstag och -leder samt skyddsgummin kontrolleras. Vätskeläckage i styrsystemet kontrolleras.

Chassi och karosskonstruktion
Vid granskningen kontrolleras chassit och karosskonstruktionen. Chassit och karossen samt chassits skydd bedöms. Eventuella rost- och kollisionsskador på karossen och chassit, avgasröret samt katalysatorns mekaniska skick granskas. Dörrarnas och luckornas lås och gångjärn, bränsletanken och bränslerören kontrolleras. Bränsleläckage kontrolleras.

Strålkastare och elektrisk utrustning
Vid granskningen kontrolleras att strålkastarna och den elektriska utrustningen är i ett adekvat skick. Strålkastarnas funktion, reflektorernas, glasytornas skick samt strålkastarnas inställning och att den överensstämmer med bestämmelserna kontrolleras. Batteriet och batterikablarnas fästen samt signalhornet kontrolleras.

Köregenskaper, manövreringsutrustning och innerutrymmen
Bilens köregenskaper kontrolleras och man granskar hur manövreringsutrustningen fungerar och i vilket skick innerutrymmena är. Under en provtur bedöms bilens köregenskaper och skicket på kopplingen, växellådan, slutväxeln, samt driv- och kardanaxlarna. Värme-, luftkonditionerings- och avfrostningssystemet samt rengöringsutrustningen för vindrutan kontrolleras. Skicket på vindrutan och de övriga fönstren samt speglarna bedöms. Manövreringsutrustning, varningslampor och givare samt instrumentpanelen kontrolleras.

Övrig utrustning
Även övrig utrustning som påverkar bilens säkerhet och funktion kontrolleras. Bland annat kontrolleras skicket på bilbältena, säkerhetsutrustningen (i tillämpliga delar), ratt- och växellåset, varningstriangeln samt dragkroken, dess fäste och överensstämmelse med föreskrifterna.

Ja, det var en avgörande faktor för köpet då vi visste att det inte var några omedelbara reparationer på kommande.

– Man, Helsingfors