Ajovarma - tutkinnon vastaanottaja ja ajokokelas
Ajokokeen tavoitteena on varmistua siitä, että ajokorttia suorittava osaa toimia vastuullisena kuljettajana ottaen huomioon turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden.

Turvallista ja sujuvaa ajoa

Kaikissa tilanteissa arvioidaan ajokorttia suorittavan kykyä hallita ajoneuvo ja ajaa liikenteessä turvallisesti ja sujuvasti. Ajokokeen vastaanottaja tekee päätöksen ajokokeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätös kerrotaan ajokorttia suorittavalle loppukeskustelun alussa. Päätös perustuu ajokorttia suorittavan kokonaissuoritukseen ajokokeessa. Kokonaisarviointi koostuu neljästä osa-alueesta, jotka Traficomin ajokoeohjeen mukaan ovat seuraavat:

1. Ajoneuvon käsittely ja hallinta

Ajokorttia suorittava

 • hallitsee ajoneuvonsa, sen liikesuunnan, nopeuden ja tilantarpeen
 • ymmärtää ajoneuvon käsittelyyn ja hallintaan liittyvät riskit ja oman vastuunsa siinä
 • osaa käyttää kaikkia ajoneuvon hallintalaitteita ja turvavarusteita ja ymmärtää vastuunsa matkustajien turvallisuudesta
 • tuntee taloudellisen ja ympäristöä huomioivan ajotavan ja ajoneuvon käytön

2. Tienkäyttäjien huomiointi

Ajokorttia suorittava

 • hallitsee vuorovaikutuksen muiden tienkäyttäjien kanssa
 • noudattaa liikennesääntöjä ja liikenteen ohjausta ja pitää riittävät etäisyydet sekä toimii joustavasti ja huomaavaisesti muita tienkäyttäjiä kohtaan
 • kiinnittää erityistä huomiota vaaralle alttiisiin jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin ja toimii turvallisuutta edistävästi myös vaativissa, riskiä aiheuttavissa olosuhteissa

3. Liikennetilanteiden ennakointi ja hallinta

Ajokorttia suorittava

 • havainnoi aktiivisesti liikenteen tapahtumia ja muiden tienkäyttäjien aikomuksia ja hänen oma toimintansa on ennakoitavaa
 • säätelee ajonopeuttaan niin, että jää aikaa tunnistaa mahdolliset riskit ja vaaratilanteiden syntyminen ja valita oikea toimintatapa vaaran välttämiseksi
 • kykenee liikennetilanteita ennakoimalla edistämään liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja vähentämään ympäristöön vaikuttavia haittoja

4. Oman toiminnan hallinta

Ajokorttia suorittava

 • tunnistaa omasta osaamisestaan, omasta itsestä ja sosiaalisesta ympäristöstään aiheutuvat vaaratekijät ja riskit sekä kykenee hallitsemaan näitä riskejä siten, että pystyy toimimaan rauhallisesti ja keskittymään oikeaan toimintatapaan ajotehtävässä sekä toimimaan vastuullisena ja itsenäisenä kuljettajana

Erityispiirteitä

Eri ajokorttiluokkien erityispiirteitä huomioidaan myös ajokokeessa. Esimerkiksi raskaampien ajoneuvojen kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa siihen, miten ajokorttia suorittava tunnistaa vaaratekijät, jotka liittyvät ajoneuvon kokoon tai kuljetustehtävään.

Traficomin ajokoeohjeen kokonaisuudessaan löydät alla olevasta linkistä.

Ajokoeohje (Ajokortti-info.fi)
Traficom kuvake

Traficomin ajokokeesta kertova video

Traficom on julkaissut  kuljettajantutkinnon ajokokeeseen liittyvän videon, jossa kerrotaan miten voi valmistautua kokeeseen ja mitä sen aikana tapahtuu. Voit tutustua videoon Traficomin YouTube-kanavalla.

 Näin valmistaudut ajokokeeseen -video (YouTube)