Kuljettajantutkinnon teoriakokeen suorittaja.
Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana.

Liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita

Teoriakoe suoritetaan sähköisesti Ajovarman palvelupisteessä. Teoriakokeen kysymykset määräytyvät suoritettavan ajo-oikeusluokan mukaisesti. Koekohtainen vastausaika on 30 minuuttia. Koetilaan ei saa viedä matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- tai tallennusvälineitä.

Teoriakokeen saa suorittaa myös suullisesti pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), jos tietyt kielelliset tai terveydelliset edellytykset täyttyvät. Teoriakokeen suorittamisessa voidaan tietyissä tilanteissa käyttää apuna myös tulkkia.

Ajokorttia suorittavan on osoitettava osaamisensa vastaamalla kysymyksiin, jotka voivat olla sanallisia monivalintakysymyksiä, kuvakysymyksiä liikennetilanteista tai vaaratilanteiden tunnistamista ja riskien välttämistä koskevia riskientunnistamiskysymyksiä. Kysymykset perustuvat tieliikenne- ja ajoneuvolainsäädännön sekä näiden nojalla annettujen säädösten sisältöön sekä tieliikenteen yleisiin periaatteisiin.

Ajokorttia suorittavalla on kokeen suoritettuaan oikeus saada koepalaute sähköpostitse tai tulosteena palveluntuottajalta. Sähköinen järjestelmä tarkastaa vastaukset ja ilmoittaa kokeen tuloksen. Teoriakokeessa ratkaisevaa on oikeiden vastausten lukumäärä. Jos oikeiden vastausten lukumäärä alittaa jossakin kokeen osassa vaaditun määrän, kyseisen luokan teoriakoe hylätään. Jokainen suoritettu ajo-oikeusluokka arvioidaan omana kokonaisuutenaan.

Traficomin kuljettajantutkinnon teoriakoeohjeet kokonaisuudessaan löydät alla olevasta linkistä.

Näin valmistaudut teoriakokeeseen (Ajokortti-info.fi)
Traficom kuvake

Traficomin teoriakokeesta kertova video

Traficom on julkaissut  kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen liittyvän videon, jossa kerrotaan miten siihen voi valmistautua ja mitä sen aikana tapahtuu. Voit tutustua videoon Traficomin YouTube-kanavalla.

 Traficomin Näin valmistaudut teoriakokeeseen -video (YouTube)