Suomalainen koivikko
A-Katsastus on vastuullinen kotimainen toimija.

Sukupuolten tasa-arvo -ikoniA-Katsastus-konsernissa tehdään aktiivista vastuullisuustyötä. Yritysvastuu on osa strategiaamme ja se luo vankan pohjan menestymiselle sovittamalla yrityksen ja sidosryhmien tavoitteet ja odotukset yhteen. Toteuttamalla yritysvastuuta huomioimalla sidosryhmien toiveet ja tarpeet, vaikutamme hiilijalanjälkeen, mahdollistamme henkilöstön hyvinvoinnin sekä tuotamme lisäarvoa yhteiskunnassa.

Arvomme – ylpeys osaamisesta, tahto uudistua, asiakas toiminnan keskiössä ja vastuullinen kotimainen toimija – luovat vakaan perustan kaikelle toiminnalle ja sen kehittämiselle. Liikenteen turvallisuuden edistäminen sekä halu olla asiakkaamme luotettavin ja paras kumppani ovat johtavia ajatuksia päivittäisessä työssämme. Toimintaamme ohjaavat eettiset ohjeet.

Vastuullisuuden painopistealueet vuosille 2021-2023 ovat:

Kierrätys-ikoni

1. Hiilijalanjälkeen vaikuttaminen

Kehitämme jätehuoltoa ja kierrätystä sekä toimipisteiden energiatehokkuutta, panostamme hankintaketjumme vastuullisuuteen ja annamme asiakkaalle palautetta ympäristöystävällisestä ajotavasta

Henkilöstö-ikoni

2. Työkykyinen ja osaava henkilöstö

Kehitämme henkilöstön osaamista yksilö- ja tiimitasolla, varmistamme turvalliset työolosuhteet ja panostamme esimiehiin arjen työhyvinvoinnin johtajina

Pykälämerkki-ikoni

3. Aktiivinen toimija yhteiskunnassa

Olemme kotimainen työllistäjä, edistämme liikenneturvallisuutta ja toimimme hyvän hallinto-tavan, eettisten liike-toimintaperiaatteiden ja tietosuojaohjeiden mukaan.

Avainlippu - Suomalaista palvelua -logo

Onhan siinä Avainlippu? Meillä on!

Kaikki A-Katsastus-konserniin kuuluvat yritykset ovat suomalaisessa omistuksessa ja pääkonttorimme on kotimaassa.

 Avainlippu