A-Katsastus konsernin toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa on tapahtunut muutoksia, jotka ovat johtaneet konsernin liiketoiminnan ja asiakasvirtojen supistumiseen ja siten tarjolla olevan työn tilapäiseen vähentymiseen.

Katsastusliiketoiminnassa työn tilapäistä vähentymistä aiheuttaa erityisesti nykyisen lainsäädännön mahdollistama liukuva katsastusaika. Ajoneuvon omistajat tai haltijat voivat nyt itse vaikuttaa määräaikaisen katsastuksen ajankohtaan ja tämä on ohjannut katsastusvolyymien voimakkaan painottumisen sulan maan ajalle. Myös tutkinto- ja lupapalveluiden kysyntä ajoittuu samaan ajankohtaan ja talvikuukaudet ovat haasteellisia palveluiden kysynnän voimakkaan vähenemisen johdosta.

Edellä mainitun johdosta A-Katsastus Oy, K1 Katsastajat Oy ja Ajovarma Oy suunnittelevat henkilöstöönsä liittyviä lomautuksia loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Muutosneuvottelujen piiriin kuuluu yhteensä noin 950 henkilöä.

Mahdollisten lomautusten on suunniteltu olevan määräaikaisia ja ne kestäisivät alustavan arvion mukaan enintään 40 työpäivää työntekijää kohden. Mahdolliset lomautukset alkaisivat kuluvan vuoden lokakuun aikana.

Lisätietoa antavat tarvittaessa:

Petri Haikola
toimitusjohtaja
A-Katsastus konserni
p. 075 323 2000
petri.haikola@a-katsastus.fi

Mari Puolanne
henkilöstöjohtaja
p. 075 323 2000
mari.puolanne@a-katsastus.fi