Katsastuspäätökset

Hyväksytty

Kun korjauskehotukseen johtavia vikoja tai puutteita on enintään kolmessa kohteessa.

Hylätty

Kun vika tai puute ei ole yksinkertaisella toimenpiteellä korjattavissa ja ajoneuvon käyttö vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haittaa ympäristöä. Ongelmat on korjattava mahdollisimman pian ja ajoneuvo tuotava jälkitarkastukseen.

Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.

Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.

Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.

Keskeytys

Katsastus voidaan joutua keskeyttämään, jos ajoneuvossa, olosuhteissa tai katsastusaseman laitteissa on sellaisia puutteita, ettei katsastuspäätöstä voida sillä hetkellä antaa. 

Ajokieltoon?

Hylätty ajoneuvo voidaan määrätä myös ajokieltoon – kun vika tai puute aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteessä tai merkittävää haittaa ympäristölle. Hylättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin se on korjattu ja läpäissyt hyväksytysti uuden katsastuksen. Katsastustoimipaikka antaa todistuksen, jossa mainitaan, että miten ja mihin asiakkaan osoittamaan paikkaan ajoneuvo voidaan kuljettaa korjattavaksi. Todistus on määräaikainen.

Ajokieltoon määrätty ajoneuvo on korjattava ja esitettävä kuukauden sisällä jälkitarkastukseen. Katsastaja poistaa ajokiellon hyväksytyn jälkitarkastuksen yhteydessä.

Käyttökielto

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.

Korjauskehotukset

Katsastuksessa annetaan korjauskehotus, kun vika tai puute on yksinkertaisesti korjattavissa, eikä siitä aiheudu kuin korkeintaan vähäistä haittaa tai vaaraa liikenteessä tai ympäristölle. Korjauskehotus merkitään rekisteröintitodistukseen ja kehotetut korjaukset on tehtävä määrätyn ajan kuluessa. Neljä korjauskehotusta tietää hylättyä katsastuspäätöstä, mutta joissakin tapauksissa pienempikin määrä voi aiheuttaa ajoneuvon hylkäämisen.

Viimeinen jälkitarkastuspäivä ja käyttökieltoon asettumispäivä on mainittava katsastustodistuksessa. Nämä olisi kuitenkin aina hyvä tarkistaa Traficomin asiointipalvelusta.
Traficomin Oma asiointi

Haluatko varata ajan?

Ohje Muokkaa varausta
Missä on lähin palvelupiste?