Godkänt

När det finns högst tre fel eller brister som leder till en reparationsuppmaning.

Underkänt

När ett fel eller en brist inte kan avhjälpas med en enkel åtgärd och användningen av fordonet äventyrar trafiksäkerheten eller skadar miljön. Problemen ska åtgärdas så snart som möjligt och fordonet ska föras in för en efterkontroll.

Avbrott

En besiktning kan behöva avbrytas om det finns brister i fordonet, förhållandena eller utrustningen på besiktningsstationen som gör det omöjligt att ge ett besiktningsbeslut vid den tidpunkten. En avbruten besiktning beror vanligen på att någon av de obligatoriska betalningarna är obetald (fordonsskatt/försäkring), men den tekniska granskningen går att utföra till slut. Även den tekniska granskningen kan man under vissa förhållanden vara tvungen att avbryta. En avbruten besiktning kan senare slutföras på samma besiktningsstation.

Körförbud

Ett underkänt fordon kan också ges ett körförbud – om felet eller bristen orsakar omedelbar fara i trafiken eller betydande olägenheter för miljön. Ett underkänt fordon får inte alls användas i trafiken förrän det har reparerats och klarat en ny besiktning med godkänt resultat. Besiktningsstationen utfärdar ett temporärt intyg som anger hur och var fordonet kan tas till reparation på en plats som kunden anger. Ett fordon som är belagt med körförbud ska repareras och visas upp för efterkontroll inom en månad. Besiktaren upphäver ett körförbud då en efterkontroll fått godkänt resultat.

Användningsförbud

Ett fordon får inte användas i trafiken om det inte har visats upp för besiktning inom dess besiktningsperiod eller om det har belagts med körförbud vid en besiktning.

Skippa video

Måste ett fordon som belagts med körförbud bogseras till en verkstad?

Vår besiktningsman Toni förklarar skillnaderna mellan användningsförbud och körförbud (på finska).

A-Katsastus ger dig råd – Körförbud och Användningsförbud

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Reparationsuppmaningar

Vid en besiktning kan en reparationsuppmaning ges om felet eller bristen kan repareras enkelt och det inte orsakar mer än mindre olägenheter eller fara för trafiken eller miljön. Reparationsuppmaningar antecknas på registreringsbeviset och reparationerna ska göras inom en viss tid. Fyra reparationsuppmaningar leder till ett underkänt besiktningsbeslut, men i vissa fall kan även ett lägre antal reparationsuppmaningar leda till att ett fordon underkänns.

Skippa video

Vem övervakar korrigeringar av reparationsuppmaningar?

Vår besiktningsman Toni förklarar reparationsuppmaningar.

A-Katsastus ger dig råd – Reparationsuppmaningar

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Jag har använt samma besiktningsstation i nästan 20 år. Ibland har jag också fått ett underkänt beslut och varit tvungen att göra en ny besiktning. Servicen har dock alltid varit professionell, hjälpsam och vänlig.

– Besiktningskund, Vanda