Päästömittaukset

 

Pakokaasupäästöjen tarkastus määräaikaiskatsastuksessa

Määräaikaiskatsastukseen kuuluu pakokaasupäästöjen tarkastus sekä bensiini-, että dieselkäyttöisille autoille ja nelipyörille. Päästöt tarkastetaan bensiinikäyttöisistä, jotka on käyttöönotettu vuonna 1978 tai sen jälkeen ja dieselkäyttöisistä, jotka on käyttöönotettu 1980 tai sen jälkeen. Alle 10 v bensiinikäyttöisille ajoneuvoille tehdään pelkästään OBD-tarkastus.

Mitattavista bensiinikäyttöisistä ajoneuvoista mitataan hiilimonoksidi (CO) ja hiilivety-yhdisteet (HC), sekä lambda-arvo ajoneuvon iästä riippuen. Dieselkäyttöisistä mitataan savutus eli k-arvo.

1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille tehdään savutusmittauksen sijaan OBD-tarkastus.

Edellä mainittujen lisäksi uudemmille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille tehdään OBD testi. Testi tehdään 1.1.2001 alkaen käyttöönotetuille ajoneuvoille, mutta ajankohta vaihtelee riippuen ajoneuvotyypistä. Alle 10 v bensiinikäyttöisille ajoneuvoille tehdään pelkästään OBD-tarkastus.

Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei tehdä kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

Katsastukseen voidaan esittää myös erillinen mittauksiin liittyvä tarkastustodistus, jolloin katsastuksessa ei tehdä erillistä mittausta, vaan arvostelu tehdään todistusten perusteella. Todistuksen voi saada esimerkiksi huollon yhteydessä. Todistus ei saa olla 3kk vanhempi ja sen pitää olla tarkoitettu katsastukseen esitettäväksi todistukseksi (sisältövaatimuksia). Jos ajoneuvolle edellytetään sekä pakokaasumittausta että OBD mittausta, niin kummastakin on oltava oma todistus. Tällöin vältytään erillisestä mittauksesta katsastuksen yhteydessä.

Haluatko varata ajan?

Ohje Muokkaa varausta
Missä on lähin palvelupiste?