Dataskyddsbeskrivningar

Registerbeskrivning för A-Katsastus Ab:s, Yksityiset K-asemat Ab:s, Ajovarma Ab:s och A-Test & Consulting Ab:s kundregister

2019-01-07

Registerförare

A-Katsastus Group Ab,
Gjuterivägen 9-11, 00380 Helsingfors
PB 200, 00381 Helsingfors

Registerärenden sköts av

tietosuoja@a-katsastus.fi

Registrets namn

A-Katsastus Ab:s, Yksityiset K-asemat Ab:s, Ajovarma Ab:s och A-Test & Consulting Ab:s kundregister

Registrets användningssyfte

Kunduppgifter jan hanteras för följande andamål:

 • skötande av kundrelationen, utveckling och analysering
 • kundkommunikation
 • uppfyllande av tjänsten
 • säkerställande av kundhändelser
 • utveckling av kundtjänst och näringsverksamhet
 • marknadsföring
 • analysering och statistik
 • andra liknande användningsändamål

Kunduppgifterna kan hanteras också av andra finska bolag som hör till A-Katsastus–koncernen. Datainnehållet i registret kan användas enligt lagens tillstånd för Ajovarma Oy och de bolag som hör till samma koncern, samt A-Katsastus Group Oy:s samarbetspartners direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, åsikt- eller marknadsundersökning eller andra adresserade försändelser som kan jämställas med dessa och för kundkommunikation även med hjälp av digitala verktyg.
 

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande information:

 • Kundens namn
 • Adress, postnummer och postanstalt
 • Födelsedag
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Möjliga lov och samtycken
 • Kunduppgifternas ändringshistorik
 • Kundnummer
 • Kund-id
 • Socialskyddssignum (I tillstånds- och försäkringstjänster endast för att identifiera person)
 • Fordons registernummer
 • Eventuella andra uppgifter som samlats med kundens samtycke
 • Information som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter, information om lotteri- och tävlingssvar samt avbokningsuppgifter

Regelrätta datakällor

Uppgifter som rör kunden fås av kunden själv i samband med kundrelationen via internet, i kundbetjäningssituationer, per telefon, e-post eller annat liknande sätt. Uppdateringar av namn-, adress- och dödsinformation kan också fås via myndigheter eller andra företag som erbjuder uppdateringstjänster.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Registerföraren kan lämna över information med tillåtelse enligt giltiga gränser av lagen till bl.a. samarbetsparter valda av registerföraren till marknadsföringsändamål, om den registrerade inte har förbjudit denna typ av överlåtelse av information.
Vår betaltjänst sköts av Klarna. De personuppgifter som  kunden ger i samband med transaktioner gjorda via våra nätsidor registerförs av Klarna. Du kan bekanta dig med Klarnas dataskyddsvillkor via länkarna på vår nättjänsts transaktionssida.

Överföring av data utanför EU eller ETA

Kunduppgifterna hanteras i enlighet med EU:s datskyddsförordning. Vi kräver att de av våra samarbetspartners, som finns utanför EU eller ETA, har en EU-US Privacy Shield –certifiering eller annan av dataskyddsförordningen godkänd skyddsnivå.

Principerna för registerskydd

Registret får endast användas av de A-Katsastus -koncernens medarbetare och andra bestämda personer, som behöver informationen för sina arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord. Informationen samlas i databaser, som är skyddade med brandmur, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de hanteras av IT-tjänsteleverantör enligt dataskyddsprinciper.

Granskningsrätt, rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt rätt att radera uppgifter

Kunden har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i kundregistret. En skriftlig begäran bör lämnas personligen på en av registerhållarens betjäningsställen. Begäran kan göras avgiftsfritt en gång i året. Begäran besvaras så fort som möjligt, oftast inom två veckor från inlämning av begäran.

Kunden har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för marknadsföring eller profilering, och rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. Kunden har även rätt att be om radering av sina uppgifter ur kundregistret. Alla kunduppgifter kan nödvändigtvis inte raderas på grund av lagstadgade skyldigheter att bevara visa uppgifter.

Begäran som rör kunduppgifter (granskning, korrigering, radering) bör göras personligen genom att visa upp id-handling på en av registerförarens betjäningsställen.

A-Katsastus Group Ab förbehåller sig rätten att uppdatera dataskyddsbeskrivningen i samband med att tjänsten utvecklas eller lagen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

A-Katsastus Group:s telefon- och e-posttjänsteregister

2018-01-11

Registerförare A-Katsastus Group 

Registerärenden sköts av tietosuoja@a-katsastus.fi

Registrets namn

A-Katsastus Group:s telefon- och e-posttjänsteregister

Registrets användningssyfte

Registret används med kundens samtycke för kundbetjäning och hantering av feedback för A-Katsastus Group Ab:s och dess dotterbolag A-Katsastus Ab, Yksityiset K-Asemat Ab, Ajovarma Ab, Suomen Vahinkotarkastus SVT Ab, A-Test & Consulting Ab samt InCar Ab.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller inbandade samtal och e-postmeddelanden samt till dem förknippade id-koder. 
Registret kan innehålla följande information:

 • personskyddssignum eller fördelsedatum
 • förnamn
 • efternamn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt
 • registernummer
 • eventuella känsliga uppgifter 

Regelrätta datakällor

De uppgifter som kunden ger per telefon eller e-post.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Uppgifter kan överlåtas till Trafi när de berör kontakter vid tjänster som utförs i deras räkning.

Överföring av data utanför EU eller ETA

Kunduppgifterna hanteras i enlighet med EU:s datskyddsförordning. Vi kräver att de av våra samarbetspartners, som finns utanför EU eller ETA, har en EU-US Privacy Shield –certifiering eller annan av dataskyddsförordningen godkänd skyddsnivå.

Principerna för registerskydd

MANUELLT MATERIAL
Det bildas inget manuellt material.

ELEKTRONISKT SPARADE UPPGIFTER
Registrets datasäkerhet samt konfidentialitet av personuppgifter säkerställs med lämpliga tekniska och administrativa åtgärder i enlighet med god databehandlingssed. 
Systemet får endast användas av de A-Katsastus -koncernens medarbetare och andra bestämda personer, som behöver informationen för sina arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord, som ges i samband med nyttjanderätt till systemet. Nyttjanderätten slutar när personen inte längre gör de uppgifter, för vilka nyttjanderätten har givits. Tysthets- och hemlighållningsplikten fortsätter även efter det att arbetsuppgifterna eller –kontraktet tagit slut. 
Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de hanteras av specifika personer hos registerföraren och  IT-tjänsteleverantören. uppgifterna är skyddade i enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation samt enligt direktiv och instruktioner från  Kommunikationsverket. 

Den registrerades granskningsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i kundregistret. En skriftlig begäran bör lämnas personligen på en av registerhållarens betjäningsställen. Den som yrkar granskningsrätt bör identifiera sig med id-handling. Begäran kan göras avgiftsfritt en gång per kalenderår.

Den registrerades rätt att kräva korrigering av uppgifter

Ifall de registrerade uppgifterna innehåller fel kan den registrerade kräva korrigering av uppgifterna genom att personligen besöka registerförarens betjäningsställe.

Den registrerades rätt att kräva radering av sina uppgifter

Uppgifterna sparas upp till 210 dagar, varefter de raderas automatiskt. Uppgifter som berör myndighetstjästeutövning (Trafi) kan inte krävas att bli raderade innan förvaringstiden tagit slut.
 

Användning av cookies

2018-11-01

Vi använder kakor (“cookies”) och andra dylika tekniker, såsom lokala lager ("local storage") för funktionalitet och data-analys på webbsidan. Kakor är små textfiler som används mellan webbläsare och server.

Vi utnyttjar Google Analytics för analys av besökare på vår sajt. Uppgifter som vi skickar till Google är anonymiserade.

Vi använder också en Facebook pixel för att samla data för annonser på Facebook. 

Vår chat-tjänst Giosg använder kakor till personalisering av tjänst och analys av den.