A-Katsastus Oy strävar efter att säkerställa tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen A-Katsastus.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller delvis kraven på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll 2.1 (WCAG). De krav som inte uppfylls förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan nämnda innehåll är ej tillgängliga av följande orsaker:

Webbplatsen uppfyller inte kraven till alla delar.

 • Brister i användningen av textmotsvarigheter (WCAG 1.1.1)
 • Brister i användningen av rubriker (WCAG 1.3.1)
 • Brister finns i tabellernas utformning och utförande (WCAG 1.3.1)
 • Bokning av tid genom att bara använda tangentbord eller skärmläsare kan vara svårt eller till och med omöjligt (WCAG 1.3.2, 2.1.1)
 • PDF-filerna är inte tillgängliga (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2, användbarhet)
 • En del knappar, länkar och varningstexter uppfyller inte kraven på kontrast mot bakgrunden (WCAG 1.4.3)
 • Färger används för att accentuera innehållet, men dessa har inga tydliggörande motsvarigheter (WCAG 1.4.1)
 • Då texten förstoras 200 procent blir det svårare att använda huvudmenyn samt bokningskalendern (WCAG 1.4.4)
 • Modifiering av radmellanrummet kan påverka läsbarheten av komponenter som innehåller långa rubriker eller brödtext (WCAG 1.4.12)
 • Felmeddelanden och respons läses inte automatiskt upp av skärmläsaren (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • I tjänsten används ställvis passiva knappar så användaren får inte alltid informativa felmeddelanden (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
 • Hur elementen utförts i programmet motsvarar inte alltid deras visuella utförande (WCAG 1.3.1)
 • Elementens syfte på webbsidan framgår inte tydligt av deras programmässiga utförande, vilket kan göra att det är svårt att hantera dem med skärmläsare (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Namnlappar har inte alltid kopplats till fält där data matas in (till exempel sök- och blankettfält) (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Sidstrukturerna har markerats i programmet, men brister finns ännu (WCAG 1.3.1)
 • Webbplatsen saknar en snabblänk till innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Aktiva sidor är ej automatiskt tydliggjorda i huvud- eller sidonavigationen (WCAG 1.3.1)
 • I mobilanvändning fungerar huvudmenyn vid användning av tangentbord och textmotsvarigheterna är inte informativa för skärmläsare (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Språket är inte rätt definierat för tjänstens olika språkversioner (WCAG 3.1.1)
 • Brister i märkningen av länkarna. Länkarnas utseende varierar och länkar utanför webbplatsen eller länkar som öppnar en fil har inte märkts ut i länktexten. Dessutom fungerar navigationen på vissa ställen ologiskt beroende på märkningssätt (WCAG 2.4.4, användbarhet)
 • Webbplatsens stil att synliggöra fokuserin kan vara svår att upptäcka i en del element (WCAG 2.4.7, 1.4.3)
 • Sidornas rubriker (dvs. title) är inte alltid unika eller beskriver inte sidan exakt (WCAG 2.4.2)
 • På webbplatsen finns videon som inte uppfyller kraven på tillgänglighet (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Kartorna är inte tillgängliga och innehållet finns inte i tillgängligt format (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1)
 • Dragspelselementen är inte utförda tillräckligt bra för skärmläsar- och tangentbordsanvändare (WCAG 4.1.2)
 • I HTML-koden finns kvalitetsbrister som kan påverka hjälpmedelsanvändningen (WCAG 4.1.1)

Bristerna kommer att åtgärdas snarast möjligt.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 3.9.2020. Utlåtandet är upprättat utifrån en utvärdering som gjordes av en tredje part.

Utlåtandet granskades 25.9.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du brister i tillgängligheten? Meddela oss och vi gör allt för att åtgärda det! Du kan kontakta oss antingen på webbformuläret:
Respons

För tillgängligheten i A-Katsastus tjänster ansvarar A-Katsastus-koncernens Marknadsföring & Kommunikation

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, sänd först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar alls inom två veckor, kan du sända respons till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet[at]rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000