Priserna för de myndighetstjänster som Ajovarma tillhandahåller fastställs på basis av den avgiftsförordning från Kommunikationsministeriet som är i kraft vid den aktuella tidpunkten. Moms tas inte ut på myndighetsavgifter.

Avbokningsavgifter

Om du behöver avboka eller flytta din bokning måste du göra det senast föregående vardag under den tid då Ajovarmas telefontjänst har öppet. I annat fall debiteras 50 % i avbokningsavgift. En avbokningsavgift tas också ut om provet inte kan genomföras på grund av att dokument saknas, om pedalen på övningsfordonet inte är korrekt installerad eller av någon annan orsak som beror på kunden.

Tillståndstjänster

Körkortsansökan (ändring av namn eller personbeteckning, dubblett som ersätter försvunnen / stulen / förstörd, ändring av specialvillkor, sänkning av körrätten, ibruktagande av tidigare körrätt, övervakad körrätt eller ifall du inte mer är igenkännbar från tidigare körkortsbild)28,00
Ansökan om körkortstillstånd (förnyelse av tidigare körkort dvs. förlängning av körrätten t.ex. 70 år eller över,skaffande av första körkort, förhöjning av körkortsklass)39,00
Ansökan om övningstillstånd 32,00
Ansökan om körtillstånd 36,00
Ansökan om trafiklärartillstånd 32,00
Ansökan om taxiförarkörtillstånd 50,00
Dubblettansökan gällande taxiförarens körtillstånd 40,00
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 22,00
Dubblettansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade 16,00
Ansökan om färdskrivarkort och kort 104,00
Byte av utländskt körkort 39,00
Ansökan om yrkeskompetenskort och kort 50,00
Ansökan om ADR körtillstånd 50,00

Förarexamens teoriprov

Teoriprov40,00
Muntligt teoriprov 107,00
Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 40,00
Oavbokat muntligt teoriprov 50% på normalpris

Körprov

Körprov för AM/121, A1-, A2 eller A-klass fordon 74,00
Körprov för B-klass fordon 99,00
AM/120-klass hanteringsprov 32,00
Omtagning av hanteringsprov vid A1-, A2 eller A-klass 32,00
Körprov för BE-, C1-, C-, D1- eller D-klass fordon 112,00
Körprov för B/96-klass fordon 74,00
Körprov för C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass fordon 125,00
Omtagning av hanteringsprov vid BE, C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass 50,00
Prov på körförmåga på polisens beordran 61,00
Oavbokat hanterings- eller körprov eller prov på körförmåga50% på normalpris

Examination för transport av farligt gods

Prov för grundkurs P eller TPS17, 45 min50
Prov för kombinerad grundkurs YP, 60 min50
Prov för övriga klasser, 30 min50
Prov för övriga klasser (muntligt, med hälsoskäl) 60 min50
Prov för grundkurs P eller TPS17 (muntligt, med hälsoskäl) 90 min50
Prov för kombinerad grundkurs YP (muntligt, med hälsoskäl) 120 min50
Prov för övriga klasser (muntligt) 60 min100
Prov för grundkurs P eller TPS17 (muntligt) 90 min100
Prov för kombinerad grundkurs YP (muntligt) 90 min100
Oavbokat muntligt ADR - körtillståndsprov50% på normalpris

Prov för säkerhetsrådgivare för farligt gods

Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport150
Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport (muntligt)350
Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport (med hälsoskäl)150
Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport förnyelse150
Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport förnyelse (muntligt)350
Prov för säkerhetsrådgivare vägtransport förnyelse (med hälsoskäl)150
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport150
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport (muntligt)350
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport (med hälsoskäl)150
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport förnyelse150
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport förnyelse (muntligt)350
Prov för säkerhetsrådgivare järnvägstransport förnyelse (med hälsoskäl)150
Oavbokat muntligt Prov för säkerhetsrådgivare för farligt gods50% på normalpris
Ansökan om intyg för säkerhetsrådgivare (från och med den 1 mars 2024)50

Yrkestrafik

Registrering av grundläggande yrkeskompetens 18,50
Registrering av fortbildning 18,50
Yrkeskompetensprov50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt 100,00
Taxiförarens prov120,00
Taxiförarens muntliga prov160,00
Oavbokat muntligt yrkeskompetensprov 50% på normalpris
Godstrafikföretagarexamens deltest 1/2 120,00
Godstrafikföretagarexamens deltest 2/2 120,00
Busstrafikföretagarexamens deltest 1/2 120,00
Busstrafikföretagarexamens deltest 2/2 120,00
Ikonen Betalningsmedel

Vilka betalningsmedel accepteras på Ajovarmas serviceställen?

Du kan betala med bankkort, de vanligaste kredit- och betalkorten samt kontanter (förutom American Express). Vår nätbetalningstjänst tillhandahålls av Paytrail. I vår nättjänst kan du välja den betalningsmetod som passar dig och alla finländska bankers betalningsknappar finns till hands för dig. Du omdirigeras direkt till din egen bank för att göra betalningen på ett säkert sätt. På ditt kontoutdrag eller din kreditkortsräkning kommer Paytrail att anges som mottagare.

Ikonen Paragraf

Förordning om avgifter för transport

I förordning föreskrivs om Transport- och kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller transport och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för övriga avgiftsbelagda prestationer som gäller transport.

Priser och avgifter (Traficom)