Vi satsar helhjärtat på kvalitet

A-Katsastus Oy är ISO-9001-certifierat (Quality Management DQS). Vi övervakar kontinuerligt processerna som hänför sig till vår verksamhet för att identifiera risker och möjligheter. Våra kvalitetscertifikat är en garanti på att vår verksamhet bedrivs enligt angivna standarder, dvs. att till exempel lagstadgade krav och krav från myndigheterna uppfylls.

Vi gör nöjdhetsundersökningar regelbundet bland våra kunder och vi utvecklar våra tjänster utifrån den respons vi fått. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra kundnöjdheten och vid behov utför vi korrigerande åtgärder.

VI utvärderar hur vi når våra mål och effektiviteten hos vårt kvalitetssystem med interna och externa auditeringar och översyner av ledningen.