Chassit på ett fordon undersöks.

När måste en bil besiktas?

Du kan när som helst komma in med ditt fordon för besiktning. Besiktningen måste dock göras senast på det besiktningsdatum som fastställts för fordonet. Du kan kontrollera det sista möjliga besiktningsdatumet för ditt fordon på Traficoms nättjänst.

När ska besiktningen göras?
En besiktare från A-Katsastus och en kund granskar ett besiktningsbeslut.

Kontrollera åtminstone dessa saker innan besiktningen!

Genom att åtgärda mindre fel innan besiktningen kan du undvika att få reparationsuppmaningar eller till och med ett underkänt besiktningsbeslut. Kontrollera åtminstone dessa 10 saker före en besiktning!

Förberedelser inför besiktning
Bild från en video på A-Katsastus YouTube-kanal

”A-Katsastus ger dig råd”-infovideor

Kan man få tilläggstid för efterkontroll av sitt fordon om man emellanåt kommer och visar upp en del av de fel och brister som reparerats? Och vad är skillnaden mellan ett användningsförbud och ett körförbud? Bekanta dig med vår YouTube-kanal och dess infovideor i serien ”A-Katsastus ger dig råd” som handlar om olika frågor gällande besiktning, registreringar, skrotning och registreringsskyltar. Videor är på finska.

A-Katsastus (YouTube)
Ikonen Besiktningsbeslut

Besiktningsbeslut antecknas i undersökningsintyget

Kunden önskar sig vanligtvis alltid ett godkänt besiktningsbeslut. Det är dock besiktarens uppgift att hitta fel på fordon så att de inte utgör en fara i trafiken. Ibland innebär det en reparationsuppmaning, ett underkänt besiktningsbeslut eller, i allvarliga fall, ett omedelbart körförbud. Vad ska man göra då?

 Besiktningsbeslut
Muistakatsastus.fi-tjänsten logo