Frågor gällande innehåll i fakturor

Frågor gällande innehåll i fakturor (A-Katsastus eller Ajovarma) per e-post på: laskutus@a-katsastus.fi.

Faktureringsadresser

Frågor gällande betalning av fakturor, försenade betalningar och begäran om fakturakopior

Ropo Capital kan hjälpa dig i dessa frågor:
tfn. 09 4246 1352 eller a-katsastusgroup@ropocapital.fi.

Fakturarelaterade ärenden kan också hanteras dygnet runt på tjänsten Ropo Online:
www.ropo-online.fi

Svar på de vanligaste frågorna finns här:

ropocapital.fi/ukk