Berätta för oss hur vi väl vi lyckades betjäna hjälpa dig!
Vi värdesätter all feedback och använder den för att förbättra våra tjänster. Om du vill att vi ska kontakta dig, ange också dina kontaktuppgifter och eventuellt registreringsnummer i formuläret nedan för att påskynda handläggningen. Observera att råd om besiktning och registrering endast ges på plats på de stationer som erbjuder dem. Vi ger inte råd per telefon eller e-post. Du kan också hitta mer information om registreringsärenden på Traficoms webbplats och i avsnittet Vanliga frågor på den här sidan.

A-Katsastus och Ajovarma respons

Ikonen Sagt om oss

Responsenkät om förarexamen

Har du just tagit förarexamen? På responsenkäten för förarexamina kan du ange mer detaljerade ortsspecifika upplevelser av att ta körkortet.

 Responsenkät om förarexamen