En A-Katsastus-besiktare håller i en påse med spolarvätska.
Vi fyller på spolarvätskan i behållaren i samband med köp. Du behöver inte smutsa ner händerna!

Spolarvätskan fylls på i behållaren åt dig

På de flesta av våra stationer kan du året runt skaffa spolarvätskor för användning i din bil. Våra vätskor är förmånliga, av hög kvalitet, färdiga att användas och innehåller inte metanol.

Sommarspolarvätska avlägsnar effektivt insekter från vindrutor och vinterspolarvätska fungerar även i hård köld. Vi fyller på spolarvätskan i behållaren åt dig, till exempel under ett besiktningsbesök. Fråga din besiktningsman om spolarvätskor!

Även om jag inte tyckte om besiktningsresultatet för bilen, så var de två besiktarna (jag vet inte vad de heter) mycket vänliga och hjälpte mig bland annat att fylla på spolarvätska osv. Ett riktigt trevligt besök, tack så mycket!

– Besiktningskund, Helsingfors