Besiktnings- och registreringstjänster

Du kan boka, ändra eller avboka en tid för besiktnings- och registreringstjänster med dessa instruktioner.

Instruktioner för att boka tid för besiktnings- och registreringstjänster

Ajovarmas tjänster

Här hittar du instruktioner för att boka tid hos Ajovarma samt för att ändra eller avboka en bokad tid.

Instruktioner för att boka en tid till Ajovarma