Registrering

Rådgivning gällande registrering får man från vår webbsida (Registreringar, försäkringar och registerskyltar) och Transport- och kommunikationsverket Traficoms sidor (Registrering av fordon)

 • Jag har köpt en bil och vill registrera den i mitt namn, hur går jag till väga?

  Registeranmälan kan man göra på en besiktningsstation med registreringstjänster. Med sig måste man ha både registreringsbevisets tekniska del (del 1) och anmälningsdel (del 2). Registeranmälan kan göras av nya ägaren själv eller av ett ombud med fullmakt. Vid besiktningsstationen kan trafikförsäkringen tecknas till vilket försäkringsbolag som helst.

  Om försäkringen görs i samband med ägarbyte och försäkringstagaren inte är på plats, måste ombudet ja en fullmakt för ägarbyte och teckning av försäkring. Fullmakten måste innehålla information om att ombudet också får teckna försäkringsavtalet, hurdan försäkring som ska tecknas, i hur många delar försäkringen betalas, och om det finns bonus som ska flyttas.

  Mer information på Traficoms sidor: Registrering av fordon

 • Jag sålde min bil för några veckor sen, och nu har det framgått att den nya ägaren inte gjort en registeranmälan om ägarbyte. Hur kan jag stoppa försäkringen och fordonsskatten för min del?

  I samband med ägarbyte lönar det sig att skriva upp köparens namn, adress och överlåtelsedatum genom att kopiera anmälningsdelen med köparens uppgifter inskrivna eller genom att göra ett skilt överlåtelsebrev med samma uppgifter. Om den nya ägaren inte gör en registeranmälan om ägarbyte inom 7 dygn fån överlåtelsedatumet, kan den nya ägaren bevisa att fordonet sålts genom att göra en anmälan om överlåtelse till en besiktningsstation med registreringstjänster eller till eget försäkringsbolag.

 • Hur kan man tillägga, byta eller avregistrera fordonets innehavare?

  Fordonets registrerade ägare eller ett ombud med fullmakt kan göra en registeranmälan om tillägg, byte eller avregistrering av innehavare. Registeranmälan görs på registreringsbevisets anmälningsdel (del 2). Om försäkringstagaren ändras, kan en ny trafikförsäkring vid behov göras vid en besiktningsstation med registreringstjänster. Mer information på Traficoms webbsida.

 • Hur kan jag påställa en bil som stått vintern i garaget?

  Registeranmälan om påställning kan göras på en besiktningsstation med registreringstjänster. Anmälan om avställning kan göras av fordonets registrerade ägare eller innehavare av fordonet. Ägaren eller innehavaren kan också ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Mer information finns på Traficoms webbsida. Med till stationen behövs registreringsbevisets anmälningsdel (del 2), och ID.

 • Jag vill avställa mitt fordon för vintern, hur gör jag?

  Registeranmälan om avställning kan göras på en besiktningsstation med registreringstjänster. Anmälan om avställning kan göras av fordonets registrerade ägare eller innehavare av fordonet. Ägaren eller innehavaren kan också ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Mer information finns på Traficoms webbsida. Registreringsskyltar för bilar måste inte återlämnas i samband med en avställning. Med till stationen behövs registreringsbevisets anmälningsdel (del 2), och ID.