Öppettider

Besiktningstjänster

Fredag 08:00-16:00

Registrerings

Fredag 08:00-16:00

Fordon som besiktigas

 • Medeltunga fordon
 • Tunga fordon

Besiktningstjänster

 • Enskilt godkännande (bil)
 • Enskilt godkännande (lätt släpvagn)
 • Enskilt godkännande (tung)
 • Periodisk besiktning (över 3500 kg)
 • Ändrings- & registreringsbesiktning (över 3500 kg)

Tilllägstjänster

 • Godkänd sakkunnig
 • Granskning av fordon som transporterar farliga ämnen (TFÄ / ADR)

Förmånliga tider!
Förmånliga tider till besiktningen gäller för person- och paketbilar. De måste bokas och betalas i förskott på nätet.

Registrerings

Registrerings

 • Avregistrering vid skrotning
 • Bilförsäkring
 • Registerskyltar
 • Registrering av fordon
 • Trafikförsäkring