Priset för myndighetstjänsterna vi erbjuder fastställs av rådande förordningar från transport- och kommunikationsverket. Förordningen om Transport- och kommunikationsverket Traficoms avgiftsbelagda prestationer träder i kraft den 1 januari 2022. Den nya avgiftstabellen tillämpas på ärenden som blir anhängiga fr.o.m. den 1 januari 2022.
Priser på förarexamina och tillståndstjänster

 

Läs mer på Traficoms sidor