Finland har tilldelats European Transport Safety Councils (ETSC) trafiksäkerhetspris 2024. Utmärkelsen beviljades för långvarigt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete samt för en omfattande strategi och åtgärder för att förbättra säkerheten för alla vägtrafikanter. Finland tilldelades priset för första gången.

Finlands belöningsgrunder var bland annat en långsiktig minskning av trafikdödsfall samt upprätthållandet av en internationellt unik verksamhet för utredning av trafikolyckor. Undersökningskommissionerna för trafikolyckor undersöker alla väg- och terrängtrafikolyckor med dödlig utgång. Flera tiotals experter från A-Katsastus deltar i undersökningskommissioner som fordons tekniska medlemmar runt om i Finland. Medlemmarna i undersökningskommissionerna utför undersökningar som frivilligt arbete vid sidan av sitt eget arbete.

Läs mer:
Finland fick europeiskt trafiksäkerhetspris för betydande framsteg i vägtrafiksäkerheten (lvm.fi)

Källor: Lvk.fi, Lvm.fi