Körkortens utseende förnyas regelbundet för att motsvara moderna säkerhetskrav. Den senaste förnyelsen ägde rum den 1.4.2024. Den mest betydande nya funktionen i denna förnyelse är ett genomskinligt fönster som innehåller kortinnehavarens ansiktsbild. Förnyelsen påverkar inte anskaffning av körkort eller giltigheten för befintliga körkort. Alla gamla kortmodeller förblir giltiga och de behöver inte bytas ut till nya.

Läs mer om förnyelsen på Trafikoms webbplats (på finska)