Boka tid för besiktning

Boka tid för besiktningstjänster. Förmånliga Förmånstider finns på nätet och gäller för person- och paketbilar. Förmånstider måste alltid bokas och betalas på förhand.

Frampartiet på en veteranbil.
Vid periodiska besiktningar av museibilar kontrolleras alltid också huruvida fordonet lämpar sig som museiobjekt.

Det ska ha gått minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och museifordonet måste ha befunnit sig i ett skick som motsvarar originalet, dvs. ha restaurerats eller konserverats på ett lämpligt sätt.

Besiktning av museifordon

Museifordon som används för annat än tillståndspliktig eller tillståndspliktig godstrafik måste besiktigas senast 4 år efter den senaste besiktningen (om den senaste besiktningen gjorts 14.5.2020 eller senare). Museifordon som används i tillståndspliktig trafik måste besiktigas varje år som ett undantag från regeln ovan. Förutom de andra granskningspunkterna kontrolleras det alltid också huruvida fordonet lämpar sig som museiobjekt.

Ikonen Intyg

Gör ett fordon till museifordon

Om ett fordon ska göras till ett museifordon måste det genomgå en ändrings- eller registreringsbesiktning. De erforderliga anteckningarna görs i registret under besiktningen. För besiktningen krävs ett separat intyg om fordonets lämplighet som museifordon som utfärdats av en kontrollant som auktoriserats av museibilsorganisationen. På basis av detta intyg och den kontroll som gjorts vid besiktningen kan besiktningsstället registrera fordonet som museifordon.