Hur skiljer sig Autotohtori från en vanlig besiktning?

Autotohtori och andra tjänster

Autotohtori är en heltäckande konditionsgranskning av skicket på ett fordon där man går igenom nästan 100 olika kontrollpunkter, vilket gör Autotohtori till en mycket noggrannare granskning än bara en vanlig besiktning. Vid granskningen med Autotohtori ingår till exempel att mätning av kokpunkten på bromsvätskan och frostbeständigheten hos kylvätskan, trycket i däcken och slitytorna på däcken samt en kontroll av att all elektrisk utrustning fungerar. De fel och brister som upptäcks bedöms också på en bredare skala än vid en besiktning.

Vanliga frågor