Kan jag konvertera min personbil till en paketbil?

Besiktningar och lagstadgade mätningar

Det beror på fordonsmodellen och karosseritypen. Det är till exempel möjligt att konvertera en kombi, men det kräver i allmänhet en minskning av antalet sittplatser. Du bör kontrollera saken med en besiktare innan du gör några ändringsarbeten Säteskonstruktionen på platserna som ska tas bort ska tas bort fullständigt och sätenas fästpunkter får inte vara lätt åtkomliga. Efter att ändringarna har gjorts måste fordonet visas upp för en ändringsbesiktning.

Vanliga frågor