Vilka dokument behöver jag ha med för en periodisk besiktning av en person- eller paketbil?

Besiktningar och lagstadgade mätningar

Om de lagstadgade mätningarna redan har gjorts till exempel i samband med service ska du ta med dig ett intyg med resultaten till besiktningen. I dessa fall behöver inga mätningar längre göras i samband med besiktningen. Kom ihåg att intyget inte får inte vara äldre än 3 månader och det ska vara avsett som ett intyg som ska visas upp vid besiktning.

Vanliga frågor