Besiktningens bedömningsgrunder

Vilka brister i bilen orsakar underkänt besiktningsbeslut?

På Traficom webbsidor finns besiktningens bedömningsgrunder.
Traficom

Bromssystemet är skyldigt till över hälften (60%) av underkända bilar i besiktningen. Bromsskivorna, -slangarna eller –klossarna är nötta eller i övrigt  defekta. Bromseffekten är ofta bristfällig.
I över hälften (57%) av de underkända bilarna upptäcks fel i axlarnas upphängning och leder.  Det är ofta glapp i framaxelns kulleder. Många fel finns också i  bilens fjädring eller stötdämpare.
Fel som inte i sig själv orsakar underkänd besiktning är främst förknippade med belysningen. Halvljusen, registreringsskyltens belysning eller parkeringsljusen fungerar ej.
Vid mindre fel får man en anmärkning och tidsram för reparation antecknat i besiktningsintyget. Innan besiktningen lönar det sig att kolla framrutans skick, belysningen och vindrutetorkarna. Flera samtidiga reparationsanmärkningar kan leda till underkänd besiktning.