En besiktare från A-Katsastus och en kund granskar ett besiktningsbeslut.
Genom att reparera mindre fel före en besiktning kan du bidra till att få ett godkänt besiktningsbeslut.

Många fel på ett fordon kan du identifiera själv

Många av de fel som påverkar fordonets säkerhet och funktion kan också identifieras av en själv. Vid en besiktning kontrolleras de punkter som anges i lagen. Mindre fel antecknas i besiktningsintyget tillsammans med reparationstiden för dem. Flera brister som får en reparationsuppmaning kan leda till att besiktningen underkänns. Genom att åtgärda mindre fel innan besiktningen kan du undvika att få reparationsuppmaningar eller till och med ett underkänt besiktningsbeslut. Här är A-Katsastus instruktioner för den vanliga bilisten.

Kontrollera åtminstone dessa 10 saker före en besiktning!

 1. Kontrollera att fordonet har registreringsskyltarna och de obligatoriska reflexanordningna på sina rätta platser och att varningstriangeln finns med.
 2. Kontrollera att biltutan och belysningen fungerar. Be någon hjälpa dig att kontrollera t.ex. bromsljusens funktion om det behövs.
 3. Se till att bilen inte har några läckor som det droppar ifrån. Du kan se det på spåren som blir kvar på en parkeringsplats.
 4. Kontrollera att säkerhetsbältena är intakta och fungerar korrekt. Även i baksätet.
 5. Kontrollera att behållaren med spolarvätska inte är tom och att torkarbladen, vindrutan och speglarna är i skick. Förarens synfält får inte störas på något sätt alls. Biltärningar el. dyl. tillåts ej!
 6. Kontrollera att nyckeln inte är sliten. Tändningsnyckeln får inte dras ur tändningslåset när motorn är igång.
 7. Kontrollera däcktrycken och inspektera däck och fälgar (slityta, eventuella synliga skador).
 8. Ta tag i batteriet och se till att det är ordentligt monterat. Kontrollera också att det inte finns några lösa kablar eller andra kortslutningsrisker i fordonet.
 9. Kör ett kort uppvärmningsvarv före besiktningen för att bränna bort eventuella sotavlagringar som kan snedvrida avgasmätningarna. Du kan vanligtvis upptäcka ett eventuellt läckage på ett avgasrör på ljudet. Du kan rengöra friktionsytorna på bromsarna genom att bromsa bilen hårt några gånger på en säker plats före besiktningen. Kontrollera också att parkeringsbromsen fungerar. Du kan även under körning känna efter att kopplingen inte slirar eller att bilen inte studsar när du kör i endera riktningen och att eventuell servostyrning fungerar.
 10. Kontrollera att hastighetsmätaren fungerar (t.ex. genom att använda hastighetstavlor som finns vid vägkanter).

Om extrautrustning

 • Kontrollera att dragkroken är i gott skick och fri från rost, och kontrollera även skicket på elkontakten.
 • Försäkra dig om att all tilläggsutrustning har fästs ordentligt (t.ex. stänkskydd, frontbåge, cykelställning, skidbox).
Skippa video

Var kan jag hitta information om när mitt fordon senast blev besiktat?

Vår besiktningsman Toni ger dig råd om var du kan hitta den här informationen och hur du annars kan förbereda dig inför en besiktning (på finska).

A-Katsastus ger dig råd – Förberedelser inför besiktning

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Muistakatsastus.fi-tjänsten logo