Vid en besiktning granskas fordonet för att fastställa följande:

  • Fordonet och dess utrustning är i det skick som regelverket kräver
  • Fordonet är säkert i trafiken
  • Fordonet inte orsakar för stora olägenheter för miljön
  • Obligatoriska betalningar och försäkringar för fordonet har gjorts och tecknats

Besiktning av fordonen är ett lagstadgat krav i Finland och grundar sig på den gällande förordningen om besiktning. De punkter som ska granskas vid periodiska besiktningar och kriterierna för bedömningen av dem har fastställts i huvuddrag i direktivet. Varje EU-land agerar på basis av denna förordning i enlighet med sin egen lagstiftning.

Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon (Finlex)
Ikonen Fråga

Visste du detta?

  • För mer än hälften av de bilar som underkänns vid besiktning är orsaken ett fel i bromssystemet. (Bromsskivorna, bromsslangarna eller bromsklossarna är slitna eller på andra sätt defekta. Det finns brister även i bromsarnas effektivitet.)
  • Hos mer än hälften av bilarna finns det brister i axelinfästningar och ledpunkter. (Ledpunkterna på framaxeln glappar ofta. Många fel hittas också i fjädringen eller stötdämparna på bilen.)
  • Brister som inte i sig själva orsakar ett underkänt besiktningsbeslut är i allmänhet belysningsfel (Exempelvis fungerar inte halvljuset, lamporna för registreringsskylten eller parkeringsljusen. Du bör kontrollera vindrutan, belysningen och vindrutetorkarna före en besiktning.)