Besiktningar för husbilar och släpvagnar

Vi rekommenderar att du bokar en tid för att säkerställa smidig service. Vi vill säkerställa att ditt fordon kan besiktas på den station du önskar och att det finns en besiktare på plats som har de besiktningsrättigheter som krävs för ditt fordon.

En bil backar en båttrailer till stranden.
Bromsade släpvagnar i kategori O2, som till exempel husvagnar och båttrailrar, måste genomgå periodisk besiktning.

För husbilar och släpvagnar lönar det sig att boka tid på förhand

Vi rekommenderar att du bokar en tid på vårt riksomfattande tidsbokningsnummer för besiktning av husbilar, husvagnar och släpvagnar (inklusive båttrailrar). Storleken och vikten på dessa fordonstyper varierar mycket, så det är bra att säkerställa att ditt fordon kan besiktas på den station du önskar och att det finns en besiktare på plats som har de besiktningsrättigheter som krävs för ditt fordon.

Priserna för besiktning av husbilar och släpvagnar varierar beroende på serviceställe. Det går inte att boka förmånliga Förmånstider för dem på nätet, utan Förmånstider är endast avsedda för person- och paketbilar.

Besiktning av släpvagnar i kategori O1 och O2

Släpvagnar i kategori O1 (lätta släpvagnar med en totalmassa på mindre än 750 kg) behöver inte besiktas periodiskt alls.

Den första besiktningen av en släpvagn i kategori O2 (t.ex. en husvagn eller båttransportvagn) ska göras senast tills slutet av det kalenderår då det gått 2 år efter att släpvagnen togs i bruk. Därefter ska fordonet inspekteras vartannat år innan kalenderårets slut. Till exempel kommer en släpvagn som har som ibruktagningsdatum den 15.5.2022 på registreringsbeviset att ha sin första besiktning mellan 1.1.2024–31.12.2024.

Skippa video

Vilka släpvagnar måste besiktas?

Vår besiktningsman Toni ger råd om besiktning av släpvagnar (på finska).

A-Katsastus ger dig råd – Besiktning av släpvagnar

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Muistakatsastus.fi-tjänsten logo