Tidsbokningar för ändrings- och specialbesiktningar

Ändrings- och specialbesiktningar kan inte bokas på nätet. Kontakta vår riksomfattande tidsbokningstjänst då du vill boka en ändrings- och specialbesiktning.

En A-Katsastus-besiktare undersöker underredet på en bil.
Förutom periodiska besiktningar sköts även ändrings- och registreringsbesiktningar samt fordonsintyg hos A-Katsastus.

Ändringsbesiktning

Ett fordon måste genomgå en ändringsbesiktning om dess konstruktion eller användningsändamål ändras väsentligt. Även tillägg eller borttagning av utrustning kan leda till att det behövs en ändringsbesiktning. Dessutom måste fordon som du vill registrera som museifordon genomgå en ändringsbesiktning.

Exempel på normala ändringar som kräver besiktning är följande:

  • Ändringar av däck- och fälgstorlek
  • Ändringar av motorn
  • Montering av chassissats
  • Ändrade dimensioner och vikter

Priset på ändringsbesiktningar varierar beroende på serviceställe. Om du vill kontrollera vad en besiktning kostar kan du ringa kundtjänsten eller kontakta oss med responsformuläret.

Registreringsbesiktning

En registreringsbesiktning ska göras när ett fordon har

  • importerats som nytt eller begagnat
  • Tagits ur trafikbruk på grund av skador
  • som tidigare varit registrerat i Finland, men som avregistrerats före 2.11.2007
Ikonen Ändringsbesiktning

Fordonsintyg

Vid registreringsbesiktning kontrolleras det att föreskrifterna för bilens utrustning och egenskaper i konstruktionen överensstämmer med de föreskrifter som gällde i Finland vid den tidpunkt då bilen togs i bruk. När ett fordon registreras i Finland behövs det bl.a. ett intyg på att fordonets olika egenskaper eller delkomplex uppfyller de föreskrifter som gällde i Finland vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk. Dessa föreskrifter kan till exempel gälla avgasutsläpp, bromsar, styranordningar, buller, fastsättning av säkerhetsbälten osv. Besiktaren fastställer behovet av ett intyg och skaffar enkelt ett sådant intyg för din bil. På så sätt undviker du att köpa intyg i onödan. Det mest tillförlitliga sättet att få ett intyg är om fordonet har tillverkats eller varit registrerat i Tyskland.