Det förekommer problem idag i fråga om tidsbokning, som beror på fel som hittats hos myndigheten. Det går att boka tider, men det krävs att fordonets uppgifter matas för hand. Vi beklagar problem som orsakas av detta.

Ändringsbesiktning

Ett fordon ska föras till ändringsbesiktning om dess konstruktion eller användningsändamål väsentligt ändras. Även utrustning som läggs till eller tas bort kan orsaka behov av ändringsbesiktning.

Bland de vanliga ändringar som föranleder besiktning kan nämnas:

  • Ändringar av däck- och fälgstorlek
  • Ändring av motorn
  • Montering av chassiserie
  • Ändring av mått och massor

Dessutom ska fordon som man vill registrera som museifordon föras till ändringsbesiktning.