Registreringsbesiktning

Registreringsbesiktningen utförs när:

  • Fordonet har importerats som nytt eller som begagnat
  • Fordonet på grund av skada har avförts ur bruk i trafik
  • Fordonet tidigare varit registrerat i Finland men avförts ur registret före 2.11.2007

Vanligaste priser

Fordonsintyg

Vid registreringsbesiktningen kontrolleras i vilken utsträckning bilens konstruktioner, utrustning och egenskaper följer aktuella bestämmelser och i vilken mån dessa överensstämmer med de bestämmelser som gällde i Finland vid den tidpunkt då bilen togs i bruk.

När ett fordon registreras i Finland behövs bland annat ett intyg över att fordonets olika egenskaper – eller dess olika system bestående av integrerade delar – fyller de bestämmelser som gällde i Finland då bilen togs i bruk. Bestämmelserna kan avse avgasutsläpp, bromsar, styranordningar, buller, fastsättning av säkerhetsbälten etc.

Den person som besiktigar bilen fastställer behovet av intyg och skaffar lätt ett sådant för din bil. Då slipper du köpa intyg som eventuellt inte behövs.

Säkrast får du ett intyg om ditt fordon är tillverkat eller registerfört i Tyskland.