Boka tid för efterkontroll

Du kan få ditt fordon efterkontrollerat på vilken besiktningsstation som helst. Boka en tid till närmaste A-Katsastus.

En A-Katsastus-besiktare framför en bil.
Om ett fordon får ett underkänt besiktningsbeslut måste en efterkontroll göras inom en månad från besiktningen.

Efterkontrollen måste göras inom 1 månad

Vid efterkontrollen kontrolleras de granskningspunkter på fordonet där fel och brister upptäcktes vid den periodiska besiktningen. De måste repareras så snart som möjligt.

Efterkontrollen kan göras på vilken besiktningsstation som helst inom 1 månad efter besiktningen. Om tidsfristen för efterkontrollen har gått ut måste besiktningen göras på nytt från början. Tidsfristen för efterkontroll (1 månad) fastställs enligt bestämmelserna om tidsfrister, dvs. om fordonet har besiktats till exempel den 28.2, så upphör tiden för efterkontroll den 28.3.

Även ett fordon som getts körförbud måste repareras och visas upp för efterkontroll inom en månad. Besiktaren upphäver körförbudet då efterkontrollen har godkänts. Om du gör en besiktning före det sista besiktningsdatumet som fastställts för fordonet och får ett underkänt besiktningsbeslut kan du köra bilen i 2 månader från besiktningsdagen innan den får ett användningsförbud.

Ikonen Underkänt besiktningsbeslut

Sista dagen för efterkontroll

Sista datumet för efterkontroll och datumet för när ett eventuellt användningsförbud träder i kraft anges på besiktningsintyget. Det är dock alltid en bra idé att kontrollera dessa med Traficoms e-tjänst.

Register- och beskattningsuppgifter om fordon (Traficom)
Ikonen Fråga

Vanliga frågor om efterkontroll

Vad ska jag göra om tidsfristen för efterkontrollen har överskridits? Måste efterkontrollen göras på samma besiktningsstation som besiktningen? Läs svaren på ofta ställda frågor.

Vanliga frågor om besiktningar och lagstadgade mätningar
Skippa video

Kan man få tilläggstid för efterkontrollen om man emellanåt kommer och visar upp en del av de fel och brister som reparerats?

Vår besiktningsman Toni berättar om efterkontroller (på finska).

A-Katsastus ger dig råd – Efterkontroll