Vi rekommenderar att alla som besöker A-Katsastus betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under körprovet och vid behov också i kundutrymmena om det uppstår trängsel. Vi ber er också hålla ett lämpligt skyddsavstånd. Tack för samarbetet!

Avgasmätningar

Kontroll av avgasutsläpp vid periodisk besiktning

I samband med den periodiska besiktningen utförs en kontroll av avgasutsläppen på bensin och dieseldrivna bilar samt fyrhjulingar. Utsläppen granskas på bensindrivna, som tagits i bruk år 1978 eller senare och på dieseldrivna, som tagits I bruk 1980 eller därefter. Endast OBD-mätning utförs på bensindrivet fordon som är under 10 år gammalt. 

I utsläppen från bensindrivna bilar mäts koloset dvs. kolmonoxiden (CO) och kolväteföreningarna (HC) samt lambda-värdet beroende på fordonets ålder. På dieseldrivna fordon mäts k-värdet. Undantaget utgör dieseldrivna fordon som tagits ibruk 1.9.2016 eller därefter görs OBD-mätning istället för att mäta k-värdet.

Utöver dessa mätningar görs även ett OBD-test på nyare bensindrivna fordon. Testet görs på fordon som tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2001, men tidpunkten varierar beroende på fordonstyp. Endast OBD-mätning utförs på bensindrivet fordon som är under 10 år gammalt. 

Kontroll av avgasutsläpp görs inte på bilar utrustade med tvåtaktsmotor, inte heller på bilar som använder motorpetroleum (motorfotogen) som bränsle.

Man kan även visa upp ett intyg på att utsläppen granskats vid besiktningen, varvid mätningarna ej utförs på nytt under besiktningen utan bedömningen görs utgående från intyget. Ett intyg kan fås t.ex. i samband med service av bilen. Intyget får inte vara mer än 3 mån gammalt och det skall vara menat att visa upp som intyg vid besiktningen (krav på innehåll). Ifall fordonet kräver att bade utsläppsmätning och OBD-test utförs, så bör kunden uppvisa skilt intyg på vardera. I dessa fall så utförs inga nya mätningar i samband med besiktningen.

Tidsbeställning på registreringsnumret
Var finns närmaste betjäningsställe?