Efterkontroll

Vid eftergranskningen granskas de funktioner och de delar av fordonet som vid den periodiska besiktningen konstaterats ha fel och brister.

Felen och bristerna ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Fordonet remitteras till eftergranskning som ska utföras inom en månad.

Eftergranskningen kan utföras på valfri besiktningsstation.

Tidsbeställning på registreringsnumret
Var finns närmaste betjäningsställe?