En A-Katsastus-besiktare undersöker underredet på ett fordon.
Vi erbjuder tjänster med godkända sakkunniga på besiktningsstationer runtom i Finland.

Godkänd sakkunnig

A-Besiktning Ab är en godkänd expert som godkänts av Transport- och kommunikationsverket Traficom. En godkänd sakkunnig kan inom ramarna för sitt kompetensområde ge utlåtanden om ett fordons överensstämmelse med kraven.

Enskilt godkännande

Nya fordon som inte är typgodkända kan godkännas för bruk i trafiken med ett enskilt godkännande. Fordon som godkänts med ett enskilt godkännande är vanligtvis släpvagnar och karosseribyggda bilar som tillverkats i hemlandet (så kallad tillverkning i andra hand). Enskilt godkännande är en europeisk typ av godkännande som bygger på ramdirektivet 2007/46/EG.