Besiktningar och avgasmätningar

A-Katsastukselta katsastukset ja päästömittaukset

Det är lätt att komma till besiktningen

Största delen av våra dryga 180 serviceställen runt Finland betjänar kunder med ärenden gällande periodisk besiktning och avgasmätning både med tidsbokning och utan tidsbokning. Du hittar serviceställenas kontaktuppgifter, priser och öppettider med hjälp av Serviceställen-sökningen. Information om priser finner du även på Vanligaste priser –sidan.

Tid kan du boka och betala händigt via Internet, eller genom att kontakta vår kundtjänst, tfn. 075 323 2222.

På våra besiktningsstationer går det bra att betala med finländska bankkort, med de vanligaste kredit- och betalkorten – och så med kontanter förstås.

Varför besiktigas bilar?

I Finland är fordonsbesiktning en lagstadgad åtgärd som bygger på den gällande besiktningsförordningen. Både de kontrollobjekt som ska granskas vid den periodiska besiktningen och bedömningsgrunderna är i huvuddrag fastställda i bilaga II till direktivet 2009/40/EG. Utgående från detta agerar varje EU-land enligt sin egen lagstiftning.

Vid besiktningen kontrollerar man fordonet för att fastställa:

  • Att fordonet och dess utrustning är i det skick som krävs i bestämmelserna
  • Att fordonet är trafiksäkert
  • Att fordonet inte vållar alltför stora miljöskador
  • Att de obligatoriska fordonsavgifterna och -försäkringarna är betalda
  • Att komma till besiktningen är enkelt

Vad ska man ta med sig till besiktningen?

När du kommer till den periodiska besiktningen behöver du inte ta med dig något annat än registreringsintyget (del 1) för det fordon som ska besiktigas. Vem som helst kan ta en bil till periodisk besiktning, varken ägaren eller innehavaren av bilen behöver vara med.

Kolla även vår snabbguide inför besiktningen. Där hittar du information om hur du förbereder dig för besiktningen och de olika granskningsmomenten.
Snabbguide inför besiktningen

Välkommen till besiktningen!

A-Katsastus - Miten toimin katsastuksessa?Hur bör jag göra vid besiktningen?

Hur bör jag göra vid besiktningen? -schemat visar hur du kan göra ifall du vill boka en besiktning, vad du kan göra under besiktningen samt efter att du fått besiktningsintyget. 
Bekanta dig med  schemat (pdf)

Tidsbeställning på registreringsnumret
Ska du ta teori- eller körprovet?

Kontakta Ajovarmas kontor direkt.