Från och med 20.5.2023 börjar vi samla in förbrukningsdata i samband med den periodiska besiktningen. Den insamlade datan rör bränsle- och energiförbrukningen under körningen. Insamlingen rör person- och paketbilar som tagits ibruk 1.1.2021 eller därefter. Fordon som går fullständigt på el berörs inte av insamlingen. Till en början kommer insamlingen endast ske för taxibilar och år 2025 kommer vanliga person- och paketibilar, som besiktas inom normal besiktningsintervall, att inbegripas i datainsamlingen.

EU:s målsättning är att följa upp fordonens verkliga förbrukning och insamlingen som nu påbörjas grundar sig på EU-komissionens genomförandeförordning. Insamling av data sker via den inbyggda OBFCM-hårdvaran i fordonet och görs under besiktningen i samband med OBD-mätningen. Besiktningsstationerna sparar inte de insamlade uppgifterna, utan de förs vidare till Traficom, som skickar dem årlgen till Europeiska mijöbyrån.